Тайлан хамгаалалт 2016

0
118

2016 оны тайлан хамгаалалтанд цех, хэлтэс, албадын нийт 51 ИТА нар оролцлоо. Өнгөрсөн оныхоо хийсэн ажлын амжилт ололт, алдаа дутагдлыг дүгнүүлж, ирэх ондоо өмнөө тавьсан зорилт зорилгоо биелүүлэн ажиллахыг зөвлөсөн, санал солилцсон, аваар сааталгүй сайн ажиллахыг уриалсан тайлан хамгаалалт боллоо.